Albert Einstein:
Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir.